ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาใหญ่คอนกรีตธนทรัพย์

 • สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  เลขที่ 186 หมู่ 4 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา 30450
 • หมายเลขโทรศัพท์
  044-313074
  044-073998
  083-7964244
  080-0988383
  084-8752570

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเขาใหญ่คอนกรีตธนทรัพย์ ก่อตั้งขึ้นโดย คุณเกรียง อิสระเสนารักษ์ และคุณจริยา อิสระเสนารักษ์ ได้จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2539 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0303539001651

ในช่วงเริ่มต้นได้จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ เพียงอย่างเดียวในเขตที่ พื้นที่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง เท่านั้น แต่หลังจากนั้นต่อมา ก็ได้เพิ่มการขายส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามา เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ให้แก่โครงการก่อสร้างใหญ่ๆ ที่เข้ามาก่อสร้างใน อ.ปากช่อง

โดยทางห้างฯได้ใช้ซีเมนต์ผงปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1) ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่เริ่มกิจการ ถึงปัจจุบัน

เมื่อปี พ.ศ. 2544 ห้างฯ ได้เข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ คอนกรีตผสมเสร็จ ตราทีพีไอ ของ บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการกับขยายตัวของการก่อสร้าง ในเขต อำเภอปากช่อง และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จ มีคุณภาพ ตามความประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ

ปัจจุบันนี้เรามี สาขาให้บริการ 2 สาขาด้วยกัน ในเขต อำเภอปากช่อง เราตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและบริการที่จะส่งมอบให้ลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ ทำให้เราเติบโตมาถึงทุกวันนี้ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง