สีเคลือบใส (Clear Coat TPI )

ผลิตจากอะครีลิคเรซิ่น 100% ให้ความเป็นธรรมชาติของสีปูนที่ฉาบ หรือสีนาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีไอ ปกป้องผนังให้มีความคงทน และสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ สีเคลือบใส ทีพีไอ มี 2 ชนิด คือ เบอร์ 1 แบบกึ่งเงา และ เบอร์ 2 แบบด้าน