TPI Primer For Heavy Duty Flooring NP301P สีทารองพื้นพิเศษ

เป็นสีรองพื้นสำหรับงานโพลิยูรีเทน 2 องค์ประกอบ ด้วยอนุภาคของสีรองพื้นที่มีอนูเล็ก ทำให้สามารถแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะในพื้นผิวได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและสีจริง และยังช่วยปรับสภาพพื้นผิวให้ดีขึ้นก่อนลงสีจริง เพิ่มความทนทาน แข็งแรง ป้องกันความชื้นของพื้นผิวได้ดี