TPI SUPER ARMOUR NANO PAINT- NP300 (Flooring) สีทารองพื้นเคลือบแข็ง

เป็นผงสีละเอียดใช้ผสมน้ำสำหรับทาเป็นรองพื้นเคลือบแข็งก่อนลงสีจริง บนพื้นบริเวณที่ต้องการทาให้เป็นสีต่างๆ การใช้งานให้ผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด และทาด้วยแปรงทาสีหรือลูกกลิ้ง เนื่องจากมีซีเมนต์เป็นองค์ประกอบ จึงทำให้ยึดเกาะกับพื้นปูน หรือพื้นคอนกรีตได้ดี สามารถทนทานต่อการขัดถู ไม่หลุดล่อน เมื่อทาทับด้วยสี NP301 (Top Coat –สูตรน้ำ) (Flooring) จะเพิ่มคุณสมบัติความคงทนและสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้